פסגת רבין שלב א’ ו-ב’

פסגת רבין שלב א’ ו-ב’

הפרויקטים הנמצאים ברחוב עוזי נרקיס ואברהם יפה ומהבולטים שבבניינם בקרית רבין.

פרויקטים נוספים